info@pharmdelivery.cz

Výpis všech článků

Ochrana před infekčními nemocemi v podmínkách sociálních služeb

Kurz se zabývá problematikou infekčních nemocí a preventivními opatřeními bránícími dalšímu šíření.

Interpersonální komunikace v zařízeních sociálních služeb

Kurz podrobně seznamuje pracovníky v sociálních službách s interpersonální komunikací s klientem v zařízeních sociálních služeb a interpersonální komunikaci v týmu.

Inkontinence a podpora kontinence moci u klienta v zařízeních sociálních služeb

Kurz se věnuje problematice inkontinence a podpory kontinence moči u klientů v zařízeních sociálních služeb. 

Paliativní péče v podmínkách zařízení sociálních služeb

Kurz se zabývá problematikou paliativní péče v podmínkách zařízení sociálních služeb. Je zaměřen na oblast podpory a pomoci rodinám klienta v terminálním stádiu nemoci.

Principy manipulace s osobou s poruchou mobility

Kurz se věnuje problematice soběstačnosti a mobility klientů v podmínkách zařízení sociálních služeb. 

Stres, syndrom vyhoření a jeho zvládání v práci pracovníka sociálních služeb

Kurz se zabývá tématem zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření, který se často vyvíjí mimo jiné zvýšenou mírou stresu v důsledku pracovního nasazení.

Vzdělávací programy - akreditované kurzy MPSV

Ucelený vzdělávací program pro pracovníky v sociálních službách k upevnění a doplnění odborné kvalifikace.

Přístupy v péči o klienty s demencí v sociálních službách

Kurz je zaměřený na pracovníky v sociálních službách, kteří pečují o osoby s různými stupni demence.

Inkontinence stolice

V tomto článku se dozvíte podrobnosti o inkontinenci stolice, neboli fekální inkontinenci.

Co znamená inkontinence

O tom co je inkontinence, její příčiny a jak se léčí se dočtete v tomto článku. 

Celkový počet článků: 10


Další informace

Kontakt

Adresa provozovny:
Pharm delivery s.r.o.
Sokolovská 149
570 01 Litomyšl

IČO 02514401

Provozní doba:
Po - Pá  7.30 - 15.30 hod.

info@pharmdelivery.cz
www.pharmdelivery.cz