info@pharmdelivery.cz

Co znamená inkontinence

Obsah

 

Co vlastně znamená pojem inkontinence?

Inkontinence je porucha udržení moči (močová inkontinence) či stolice ( často nazývaná fekální či střevní inkontinence). Tento článek primárně popisuje močovou inkontinenci, více o fekální inkontinenci se můžete dočíst zde. Inkontinence moči je pojem, který zahrnuje veškeré úniky moči. Existuje několik různých typů inkontinence. Ne všechny typy inkontinence jsou stejné. Existují také rozdílné příčiny inkontinence u mužů, u žen, u starších lidí a u dětí. Liší se také rozsah nechtěných úniků moči. Lékař může stanovit podrobnější diagnózu na základě typu inkontinence, frekvence a závažnosti. Pokud u vás tedy dochází k jakémukoliv nechtěnému úniku moči, máte „ochablý močový měchýř“ nebo jiné problémy s močovým měchýřem, měli byste se poradit se svým lékařem.

Mezi nejčastější příčiny vzniku inkontinence patří :
 • Oslabení svalů pánevního dna porodem, vyšší věkem, obezitou nebo namáhavou činností může vézt až k prolapsu dělohy

 • Zvětšení, zbytnění prostaty u mužů může způsobovat inkontinenci z přetékání, protože se zpomalí průtok moči, častěji se močí ve dne i v noci, proud moči je slabý a často se močový měchýř nezcela vyprázdní

 • Infekce močových cest vznikají, pokud bakterie proniknou do močových cest. Kromě pocitu bolesti a pálení při močení, zimnice a neustálého nutkání jít na toaletu mohou způsobit také inkontinenci moči

 • Úrazy spojené s poraněním míchy a poraněním mozku mohou způsobit neschopnost ovládat močový měchýř. Velice často se inkontinence moči objevuje při roztroušené skleróze, mrtvici nebo Parkinsonově chorobě

 • cukrovka

Inkontinence u žen

Ženy trpí inkontinencí dvakrát častěji než muži. Těhotenství a porod, menopauza a struktura ženského močového traktu způsobují tento rozdíl. Ale ženy i muži se mohou stát inkontinentními pro neurologický úraz, vrozené defekty, mozkovou mrtvici, sklerózu multiplex a fyzické problémy spojené se stárnutím.

Inkontinence je léčena a často léčitelná v každém věku.

Z průzkumu vyplývá, že téměř 60% žen se během těhotenství setká s inkontinencí a více než 30% žen trápí únik moči po porodu. Rostoucí miminko v děloze způsobuje tlak na močový měchýř a pánevní dno. Po narození dítěte jsou svaly pánevního dna oslabené a může docházet k úniku moči. Maminky často tato stresová inkontinence velmi překvapí a místo radosti z narození miminka řeší problémy s inkontinencí. Po porodu se doporučuje cvičit Kegelovy cviky, které pomohou navrátit povolené svaly pánevního dna opět do stavu před porodem. Pokud ani po půl roce po porodu a cvičení nedochází ke zlepšení, konzultujte svůj zdravotní stav s fyzioterapeutem, který vám poradí se správným cvičením. 

Typy inkontinence

Stresová inkontinence

Jedná se o nejčastější typ úniku moči, který vzniká při náhlém nitrobřišním tlaku při zvedání těžkého břemene, kýchnutí, kašli, smíchu, cvičení nebo jen rychou chůzí například z kopce. Nejčastější příčinou tohoto typu inkontinence jsou oslabené svaly pánevního dna, kterou trpí více ženy než muži.  Ženy mají během svého života období, která ke vzniku úniku moči napomáhají. Jsou to zejména období po porodu a během těhotenství nebo v době menopauzy, kdy se tělo ženy vyrovnává se změnou hladiny hormonů. Muže postihuje stresová inkontinence často po operaci prostaty nebo po úrazech.  

Urgentní inkontinence       

Urgentní inkontinence neboli hyperaktivní močový měchýř se vyznačuje nechtěným únikem moči s velmi intenzivním nucením na močení, kdy musí pacient velmi rychle vyhledat toaletu. Na rozdíl od inkontinence stresové svěrače i pánevní dno fungují v pořádku. Příčinou mohou být nepřesné signály, které vysílají receptory ve svalech močového měchýře do mozku. Vysílají signál, že je močový měchýř plný, což ve skutečnosti není pravda. Lidé s urgentní inkontinencí trpí často únikem moči během spánku, kdy kvůli močení musí pacient 1-3x za noc vstávat. Tento problém je také nazýván jako "nykturie". Úniky moči se ale mohou vyskytnout i během dne, například když pacient slyší téct vodu nebo při mytí nádobí apod. Je to nejčastější typ inkontinence u mužů. Tento typ inkontinence se může vyskytnout také kvůli poškození nervů močového měchýře, např. při roztroušené skleróze, mozkové mrtvici nebo po úrazu. Pro určení správné léčby při podezření na tento typ inkontinence je velmi důležité tento stav konzultovat s odborníkem, který stanoví správnou diagnózu. 

Smíšená inkontinence

Tento typ spojuje několik inkontinenčních typů dohromady. Nejčastěji stresovou a urgentní inkontinenci dohromady, pro které jsou typické náhlá potřeba močení spojená s námahou vznikající při zvedání těžkých předmětů, kašli nebo kýchání. 

Reflexní inkontinence

Lidé s funkcionální inkontinencí mohou mít problémy s myšlením, pohybem nebo komunikací, které jim zabrání se včas dostat toaletu. Např. osoba s Alzheimerovou nemocí si může nedostatečně plánovat použití toalety. Osobě na invalidním vozíku může cesta na toaletu trvat déle. Podobné stavy jsou často spojeny s věkem.

Inkontinence moči z přetékání

Inkontinence z přeplnění se vyskytne, když pacientův měchýř je vždy plný a proto často propouští moč. Typickým příznakem je samovolné odtékání moče po kapkách. Močový měchýř nelze úplně vyprázdnit a ten se postupně naplňuje zbytkovou močí. Nejčastěji postihuje starší muže se zvětšenou prostatou. U žen se může vyskytovat při zúžení močové trubice po operacích. Další příčinou mohou být např. diabetická neuropatie nebo spinální stenóza, které mají vliv na poruchy při vyprazdňování močového měchýře. 

Samovolný únik stolice

Inkontinence stolice neboli fekální inkontinence se častěji objevuje u žen a mezi nejčastější příčiny patří dysfunkce pánevního dna, porucha svěrače nebo stavy po nemocích jako mozková mrtvice, diabetes nebo skleróza. Únik stolice je velmi stresující a obtěžující, proto se doporučuje co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc. Včasná léčba zabrání další zhoršování kvality života postiženého. Během léčby se používají pomůcky při inkontinenci stolice, nejčastěji inkontinenční kalhotky. 

Psychogenní inkontinence

Tento typ inkontinence postihuje převážně starší pacienty a vzniká při strachu a úzkostech, často např. v období hospitalizace v nemocnici. 

Inkontinence po dlouhodobém zavedení močové cévky

Při dlouhodobém zavedení cévky může dojít k disfunkci svěračů močové trubice.  

Inkontinence a lékař

Pro úspěšnou léčbu je nejdůležitější správné určení typu inkontinence na základě vyšetření u odborníka. Pouze tehdy může být léčba inkontinence úspěšná. Trápí-li vás potíže s únikem moči, ať už sebemenší, doporučujeme obrátit se na svého obvodního lékaře, který doporučí další postup. Obvodní doktoři prohlížejí pacienty pro všechny typy problémů a mohou pacienta doporučit danému specialistovi.
Pečlivý záznam historie je podstatný zvlášť v případech vypouštění a přetékání moči, protože naznačuje typ inkontinence. Jiné důležité ukazatele zahrnují napínání a neklid, použití léků, nedávnou operaci a nemoc.

Na co se vás bude lékař pravděpodobně ptát?
 • Jak často a jaké množství moči uniká.

 • Kdy dochází k úniku moči – při smíchu, kašli, kýchnutí, cvičení?

 • Jestli trpíte náhlým nucením na močení.

 • Jak často chodíte na toaletu přes den i v noci.

 • Používáte nějaké inkontinenční pomůcky, např. vložky, pleny?

 • Dochází k úniku moči také při pohlavním styku?

 • Jestli se v moči objevuje také krev.

 • Jaký máte proud při močení.

 • Lékař se bude také zajímat o počet porodů nebo gynekologických operací, které by mohly mít na inkontinenci vliv.

 • Jestli trpíte také jiným onemocnění, jako např. cukrovkou, roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou apod.

 

Možná vyšetření:

Stresový test – pacient relaxuje, pak silně kašle a lékař kontroluje ztrátu moče.
Rozbor moči (urinalýza) – moč je testována na důkaz infekce, močových kamenů, nebo jiných podobných příčin.
Krevní testy – odebraná krev se pošle do laboratoře a hledají se substance související s inkontinencí.
Ultrazvuk – zvukové vlny se používají na „pozorování“ ledvin, močovodů, měchýře a močové trubice.
Cystoskopie – tenká rourka s malou kamerou se vloží do močové trubice a zaznamená vnitřek močové trubice a měchýře.
Urodynamika – různé techniky měří tlak v měchýři a proud moči.

Ke všem vyšetřením dostává pacient k vyplnění ještě tzv. mikční deník. Po dobu 24 hodin se zapisuje čas a množství tekutin, které pacient vypije a vyloučí. Tyto údaje jsou velmi zásadní pro určení správné diagnostiky a nastavení nejvhodnější léčby.  

Léčba 

Posilování pánevního dna

Tzv. Kegelovy cviky vám pomohou na zpevnění svalů pánevního dna a svalů svěrače, čímž může dojít k výraznému zlepšení nebo vyléčení stresové inkontinence. Cviky na posílení pánevního dna jsou jednoduché a doporučuje se provádět je několikrát během dne.

Léčba elektrickou stimulací

Pro zpevnění pánevního dna se používá také elektrická stimulace. Jedná se o velmi častý léčebný postup u stresové a urgentní inkontinence.

Magnetická stimulace

Jedná se novou metodu zvanou také Biocon 2000, kdy je bezkontaktní metodou posilováno všech více než 25 svalů pánevního dna.

Trénování močového měchýře

Při této léčbě se zapisují časy močení a časy nechtěného úniku moči. Postupně se z těchto jednotlivých časů plánuje pravidelnější častější močení, které předchází inkontinenci. Tato léčba se používá při inkontinenci z přetékání.

Biologická zpětná vazba neboli biofeedback

Tato léčba se uplatňuje zejména při urgentní a stresové inkontinenci. Pomocí měřících přístrojů je možné docílit, že pacient opět získá kontrolu nad svými svaly v oblasti pánve.

Léčba pomocí léků

Léky se využívají především při úniku moči z přetékání. Léky mohou uvolnit svaly v okolí močového měchýře a vedou k jeho celkovému vyprázdnění. Nebo naopak jiné léky posilují močovou trubici a tím zabraňují přetékání. Léky mohou mít ale také mnoho jiných vedlejších účinků, proto výhody a rizika vždy konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.

Implantát

Implantát svým objemem pomůže uzavřít močovou trubici a zmírnit následky stresové inkontinence. Jedná se o kolagen či silikon, který je v lokální anestezii vstříknut pacientovi do tkáně v okolí močového měchýře. Léčba implantátem se musí po čase opakovat.

Operace inkontinence

Chirurgické řešení úniku moči bývá lékaři často navrhováno až po vyzkoušení výše uvedených šetrnějších léčebných metod. Jde o mini invazivní operační zákrok, při které je zavedena tzv. tahu prostá vaginální páska neboli TVT páska, která zafixuje močovou trubici. Zajistí tak podporu močové trubice při zvýšeném nitrobřišním tlaku. Nověji se nyní zavádí tzv. TOT neboli trans-opbturatorní páska, což je pro pacienta ještě šetrnější.  

Pomůcky při inkontinenci

Nebojte se používat inkontinenční pomůcky. Jsou příjemné na nošení, neviditelné a diskrétní. Zístkáte jistotu a sebevědomí a můžete žít plnohodnotný život. Pro určení jaký druh pomůcky je určen právě pro vás je potřeba znát stupeň inkontinence.  Některé se rozlišují i podle pohlaví.

Lehký stupeň inkontinence

Při malém úniku moči, zejména po kapkách, se používají inkontinenční vložky. Zde je třeba rozližovat vložky pro ženy a pro muže. Tyto vložky jsou odstupňovány podle savosti.

Střední stupeň inkontinence

Pro tento druh úniku moči jsou nejvhodnější inkontinenční kalhotky, které řeší i inkontinenci stolice. Navlékací kalhotky se doporučují zejména aktivním pacientům, připomínají svým vzhledem a navlékáním klasické spodní prádlo. Jsou odstupňovány podle savosti a obvodu boků, při čemž jejich savost je o mnoho vyšší než u předchozích vložek pro lehký stupeň inkontinence. V tomto stupni inkontinence se také používají vložné pleny.

Těžký stupeň inkontinence

Při těžkém stupni a pro dlouhodobě ležící pacienty se používají zalepovací plenkové kalhotky, které připomínají dětské plenky s lepítky. Stejně jako u dětí, řeší unik moči i stolice a opět se rozlišují dle obvodu boků a savosti.

Život s inkontinencí

Život se dá žít naplno i s inkontinencí. Čím více si o tom budeme povídat a otevřeně hovořit o problémech s inkontinencí, tím dříve zjistíme co se tím dá dělat. Poznáme, že není třeba se stranit společnosti, že je mnoho řešení jak si prakticky a užitečně zpříjemnit život s inkontinencí. Získejte zpět svou sebejistotu, kterou vám nástup inkontinence vzal. 

 
Přehled dalších článků | Autor: Pharm Delivery | Počet přečtení: 4034x


Další informace

Kontakt

Adresa provozovny:
Pharm delivery s.r.o.
Sokolovská 149
570 01 Litomyšl

IČO 02514401

Provozní doba:
Po - Pá  7.30 - 15.30 hod.

info@pharmdelivery.cz
www.pharmdelivery.cz